Bản Đồ

CƠ SỞ 1 :

Địa Chỉ Trụ Sở : 77 Nguyễn Văn Hưởng , Giang Biên , Long Biên, Hà Nội.
Điện Thoại :  0983.757.261

Giờ Mở Cửa :

Thứ 2 : 07:00 – 17:30.

Thứ 3 : 07:00 – 17:30.

Thứ 4 : 07:00 – 17:30.

Thứ 5 : 07:00 – 17:30.

Thứ 6 : 07:00 – 17:30.

Thứ 7, CN : 08:30 – 17:00.

CƠ SỞ 2 :

Cửa Hàng : 853 Ngô Gia Tự , Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Điện Thoại :    096.4141.868  –  0983.757.261

Giờ Mở Cửa :

Thứ 2 : 07:00 – 22:00.

Thứ 3 : 07:00 – 22:00.

Thứ 4 : 07:00 – 22:00.

Thứ 5 : 07:00 – 22:00.

Thứ 6 : 07:00 – 22:00.

Thứ 7, CN : 08:30 – 20:00.

[wpforms id=”5222″ title=”false” description=”false”]

NHÀ MÁY SỐ 1 :

Địa Chỉ : Đường QL38, TT Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương.
Điện Thoại :  0983.757.261

Giờ Mở Cửa :

Thứ 2 : 07:00 – 17:00.

Thứ 3 : 07:00 – 17:00.

Thứ 4 : 07:00 – 17:00.

Thứ 5 : 07:00 – 17:00.

Thứ 6 : 07:00 – 17:00.

Thứ 7, CN : 08:30 – 17:00.

NHÀ MÁY SỐ 2 :

Địa Chỉ : Đường Nữ Vương, TT Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương. ( Bên cạnh Tiên Tửu Quán )
Điện Thoại :  0983.757.261

Giờ Mở Cửa :

Thứ 2 : 07:00 – 17:00.

Thứ 3 : 07:00 – 17:00.

Thứ 4 : 07:00 – 17:00.

Thứ 5 : 07:00 – 17:00.

Thứ 6 : 07:00 – 17:00.

Thứ 7, CN : 08:30 – 17:00.

GIỎ HÀNG MUA SẮM

close